AL-QURAN

Al Quran Terjemahan & Tafsir Bahasa Indonesia

Daftar Surah Al Quran

1.
Al Fatihah (Pembukaan)

الفاتحة

2.
Al Baqarah (Sapi Betina)

البقرة

3.
Ali Imran (Keluarga Imran)

آل عمران

4.
An Nisaa (Wanita)

النساء

5.
Al Maidah (Hidangan)

المائدة

6.
Al An'am (Binatang Ternak)

الأنعام

7.
Al A'raf (Tempat Tertinggi)

الأعراف

8.
Al Anfaal (Harta Rampasan Perang)

الأنفال

9.
At Taubah (Pengampunan)

التوبة

10.
Yunus (Yunus)

يونس

11.
Huud (Hud)

هود

12.
Yusuf (Yusuf)

يوسف

13.
Ar Ra'du (Guruh)

الرعد

14.
Ibrahim (Ibrahim)

ابراهيم

15.
Al Hijr (Negeri Kaum Samud)

الحجر

16.
An Nahl (Lebah)

النحل

17.
Al Israa' (Keturunan Isra’il)

الإسراء

18.
Al Kahfi (Gua)

الكهف

19.
Maryam (Maryam)

مريم

20.
Thaahaa (TaHa)

طه

21.
Al Anbiyaa (Nabi-Nabi)

الأنبياء

22.
Al Hajj (Haji)

الحج

23.
Al Mu'minun (Orang-Orang yang Beriman)

المؤمنون

24.
An Nuur (Cahaya)

النور

25.
Al Furqaan (Pembeda)

الفرقان

26.
Asy Syu'ara (Para Penyair)

الشعراء

27.
An Naml (Semut)

النمل

28.
Al Qashash (Cerita-Cerita)

القصص

29.
Al 'Ankabut (Laba-Laba)

العنكبوت

30.
Ar Ruum (Bangsa Romawi)

الروم

31.
Luqman (Luqman)

لقمان

32.
As Sajdah (Sujud)

السجدة

33.
Al Ahzab (Golongan yang Bersekutu)

الأحزاب

34.
Saba' (Kaum Saba’)

سبإ

35.
Faathir (Pencipta)

فاطر

36.
Yaa Siin (YaSin)

يس

37.
Ash Shaaffat (Yang Bersaf-saf)

الصافات

38.
Shaad (Sad)

ص

39.
Az Zumar (Rombongan-Rombongan)

الزمر

40.
Al Ghaafir (Orang yang Beriman)

غافر

41.
Al Fushilat (Ha Mim As-Sajdah)

فصلت

42.
Asy Syuura (Musyawarah)

الشورى

43.
Az Zukhruf (Perhiasan)

الزخرف

44.
Ad Dukhaan (Kabut)

الدخان

45.
Al Jaatsiyah (Yang Berlutut)

الجاثية

46.
Al Ahqaaf (Bukit-Bukit Pasir)

الأحقاف

47.
Muhammad (Nabi Muhammad SAW)

محمد

48.
Al Fath (Kemenangan)

الفتح

49.
Al Hujuraat (Kamar-Kamar)

الحجرات

50.
Qaaf (Qaf)

ق

51.
Adz Dzaariyaat (Angin yang menerbangkan)

الذاريات

52.
Ath Thuur (Bukit)

الطور

53.
An Najm (Bintang)

النجم

54.
Al Qamar (Bulan)

القمر

55.
Ar Rahmaan (Yang Maha Pemurah)

الرحمن

56.
Al Waaqi'ah (Hari Kiamat)

الواقعة

57.
Al Hadiid (Besi)

الحديد

58.
Al Mujaadalah (Wanita yang Mengajukan Gugatan)

المجادلة

59.
Al Hasyr (Pengusiran)

الحشر

60.
Al mumtahanah (Perempuan yang Diuji)

الممتحنة

61.
Ash Shaff (Barisan)

الصف

62.
Al Jumuah (Hari Jum’at)

الجمعة

63.
Al Munafiqun (Orang-Orang yang Munafik)

المنافقون

64.
Ath Taghabun (Hari Ditampakkan Segala Kesalahan)

التغابن

65.
Ath Thalaaq (Talak)

الطلاق

66.
At Tahriim (Mengharamkan)

التحريم

67.
Al Mulk (Kerajaan)

الملك

68.
Al Qalam (Kalam)

القلم

69.
Al Haaqqah (Hari Kiamat)

الحاقة

70.
Al Ma'aarij (Tempa-Tempat Naik)

المعارج

71.
Nuh (Nuh)

نوح

72.
Al Jin (Jin)

الجن

73.
Al Muzammil (Orang-orang yang Berselimut)

المزمل

74.
Al Muddastir (Orang yang berkemul)

المدثر

75.
Al Qiyaamah (Hari Kiamat)

القيامة

76.
Al Insaan (Manusia)

الانسان

77.
Al Mursalaat (Malaikat yang Diutus)

المرسلات

78.
An Naba' (Berita Besar)

النبإ

79.
An Naazi'at (Malaikat-Malaikat yang Mencabut)

النازعات

80.
'Abasa (Ia Bermuka Masam)

عبس

81.
At Takwiir (Menggulung)

التكوير

82.
Al Infithar (Terbelah)

الإنفطار

83.
Al Muthaffifin (Kecurangan)

المطففين

84.
Al Insyiqaq (Terbelah)

الإنشقاق

85.
Al Buruuj (Gugusan Bintang)

البروج

86.
Ath Thariq (Yang Datang di Malam Hari)

الطارق

87.
Al A'laa (Yang Paling Tinggi)

الأعلى

88.
Al Ghaasyiah (Hari Pembalasan)

الغاشية

89.
Al Fajr (Fajar)

الفجر

90.
Al Balad (Negeri)

البلد

91.
Asy Syams (Matahari)

الشمس

92.
Al Lail (Malam)

الليل

93.
Adh Dhuhaa (Waktu Dhuha)

الضحى

94.
Asy Syarh (Kelapangan)

الشرح

95.
At Tiin (Buah Tin)

التين

96.
Al 'Alaq (Segumpal Darah)

العلق

97.
Al Qadr (Kemuliaan)

القدر

98.
Al Bayyinah (Bukti yang Nyata)

البينة

99.
Az Zalzalah (Keguncangan)

الزلزلة

100.
Al 'Aadiyah (Kuda Perang yang Berlari Kencang)

العاديات

101.
Al Qaari'ah (Hari Kiamat)

القارعة

102.
At Takaatsur (Bermegah-Megahan)

التكاثر

103.
Al 'Ashr (Masa)

العصر

104.
Al Humazah (Pengumpat)

الهمزة

105.
Al Fiil (Gajah)

الفيل

106.
Quraisy (Suku Quraysy)

قريش

107.
Al Maa'uun (Barang-Barang yang Berguna)

الماعون

108.
Al Kautsar (Nikmat yang Banyak)

الكوثر

109.
Al Kafirun (Orang-Orang Kafir)

الكافرون

110.
An Nashr (Pertolongan)

النصر

111.
Al Lahab (Gejolak Api)

المسد

112.
Al Ikhlash (Kemurnian Keesaan Allah)

الإخلاص

113.
Al Falaq (Waktu Subuh)

الفلق

114.
An Naas (Manusia)

الناس

Baca Al Quran Online, Al Quran 30 juz lengkap, Al Quran latin dan terjemah, Al Quran bahasa Indonesia, Al Quran Terjemahan kementrian agama, Al Quran dilengkapi dengan tafsir dari beberapa ulama seperti Tafsir Jalalayn dan Tafsir Quraish Shihab.

© 2020 - Al Quran Terjemahan BahasaIndonesia